Vvs projektering

Vvs projektering

Det er vigtigt for energiforbrug og materialeforbrug, at anlæg  for vand- varme- sanitet og ventilation dimensioneres korrekt. Bygningsreglementets krav til energiforbrug kræver stor fokus på de tekniske anlæg i ethvert byggeri.

Mekanisk ventilation er et krav i mange nye bygninger, og det kræver ekspertise at projektere et ventilationsanlæg, så indeklimaet optimeres og energiforbruget minimeres, samtidig med at bygningsreglementets krav til begge dele overholdes.

Nyeste viden om korrosion i vand- og varmeanlæg er noget, vi følger meget nøje, da det kan blive dyrt at vælge forkerte materialer og samlings metoder, hvis der sker brud på rør og samlinger.